Ümit Kalko Haberleri

Kişinin yaneşeliığı topluluk süresince kıymeti olan , kabiliyet, seçenek ve diğer davranış biçimlerini geliştirdiği proseslerin tüyöneten.

Terbiye, önceden saptanmış esaslara için insanların davranışlarında belli gelişmeler sağlamlamaya yarayan planlı etkisinde bırakır sürecidir.

Terbiye; ferdin davranışlarındaki evetşantısı suretiyle kasıtlı olarak ve isteyerek değfiilme meydana getirme sürecidir.

Görüldüğü gibi eğitimin bir çok tanımı binalabilmektedir. Fakat, hasetmüzde çoğunlukla yeğleme edilen tanım:

“Ferdin davranışında, kendi evetşantısı suretiyle ve kasıtlı olarak istenilen yönde( eğitimin yalnızçlarına muvafık ) değfiilme meydana getirme sürecidir.” Şeklindedir.

Bu teşhis için;

· Terbiye bir prosestir.

· Terbiye sürecinde, ferdin davranışlarının istenilen yönde değfiiltirilmesi yalnızçlanmaktadır.

· Davranışlarındaki değfiilme kasıtlı olarak gerçekleştirilmektedir.

· Terbiye sürecinde ferdin kendi evetşantıları esastır.
EĞİTİMİN SÜRECİ

Eğitimin üç temel öğesi vardır.

1. Fakatç

2. Öğretme ve öğrenme etkinlikleri

3. Değerlendirmeler

Terbiye yalnızçla adım atar, öğretme-öğrenme etkinlikleriyle devam fiyat ve yorum ile son bulur. Sürecin bu mantığı tamam kültürler midein tıpkıdır. Fakatçların içinde ne olduğu ve öğrenme midein kullanılan öğretme şekilleri kültürden kültüre için değfiilebilir, ama sürecin doğkakımı değfiilmez.

Terbiye kapsamı ve tanımlanması açısından çok geniş bir kavramdır. Gün süresince birkötü filozof ve pedagog, eğitimin ne evetğuna değgin farklı farklı tanımlamalarda bulunmuştur. Günümüzde ise eğitimin kabul edilen ölçün tanımı şudur: Terbiye, ferdin davranışlarında kendi evetşantıları suretiyle kasıtlı olarak istendik davranış değfiilikliği meydana getirme sürecidir. Bu tanımlama ekseninde eğitimin genel hatları çizilebilir. Bu tanımlamanın süresince eğitime değgin temelı önemli kavramlar vardır. Özellikle “kendi evetşantıları suretiyle”, “kasıtlı olarak”, “istendik davranış değfiilikliği” ve “süreç” gibi kelimeler eğitimin anne taşlarıdır.

Terbiye, sima midein dirim boyu devam eden bir prosestir ve davranışlarda değişiklik meydana getirir. Bu davranış değişimleri ise ferdin kendi tecrübelerine dayanır. Davranış değişimleri istendik şu demek oluyor ki beklentilere ve hedeflere muvafık olabileceği gibi istenmedik yönde de gelişebilir. Terbiye sürecinin fiilletilmesi ise kasıtlı şu demek oluyor ki programlı ve programlı olabileceği gibi gelişigüzel de olur. Kasıtlı olarak meydana getirilen eğitime formal eğitim, gelişigüzel meydana getirilen eğitime ise informal eğitim denir. Elan açıklayıcı bir örnek verirsek ekol, dershane, eğitim merkezleri gibi mekânlarda verilen eğitim formal; ferdin kendi çevresinden edindiği ve planlı programlı sıfır eğitim ise informal eğitidir. şu demek oluyor ki eğitim sadece okullardaki öğrenmelerle sınırlı değildir.

Terbiye Türleri
Terbiye türlerine için sınıflandırıldığında formal ve informal eğitim olmak üzere dü tür ortaya çıkar. Formal eğitim okullarda evet da kurumlarda belli bir düşünce ve izlence çerçevesinde gerçekleştirilir ve bu eğitim tipinin belli bir amacı vardır. Bu düzende eğitim süreci idari bir kadro ve eğitmenler tarafından planlanır. İnformal eğitim ise tabiatıyla gelişen ölçüsüz ve programsız meydana getirilen eğitimdir ki fert bu eğitimi sosyal çevresinden gizil olarak edilir.

Terbiye Sistemi
Terbiye, bir dizge olarak ele aldatmaındığında ise eğitim sisteminin üç temel ögesi bulunmaktadır: Bunlar kaynaklar, prosesler ve çıktılardır. Orijin; eğitimin beslendiği öğretmen, öğrenci, çatı, donanım, maliyet, personel gibi fiziki unsurlardır. Müddetç; ekol süresince meydana gelen dersler, öğrenme evetşantıları ve ibret aktiviteleridir. Çıktılar ise bireyde mütehassıslık, yeterlilik, bitirme, imtihan akıbetları gibi istenilen davranış değfiiliklikleridir.

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko